• na manažment zdieľaných priestorov a coworkingových miest používame systém YArooms

  rýchle overenie dostupnosti priestorov

  Stačí použiť hosťovské prihlásenie sa ("Sign in as Guest").

  jednorazová

  rezervácia

  miestnosti

  Stačí byť prihlásený tiež ako hosť/Guest. Rezervácia však musí obsahovať minimálne váš telefonický kontakt, inak je automaticky zamietnutá.

  pravidelné rezervácie a editácie

  Odporúčame registráciu v systéme ("Create a new account"). Následne osobne alebo mailom dohodneme pravidlá pre rezervácie a storná.

  rezervácie

  doplnkových služieb

  V systéme je možné rezervovať aj doplnkové služby ("Resources"), napríklad catering, ozvučenie, parkovacie miesta či flipchartové papiere.

 • Kedy je pre vás zaujímavé používať rezervácie a registrovať sa v našom systéme

  (namiesto telefonického alebo mailového overovania dostupnosti priestorov)?

  Ak ste vzdelávacia

  spoločnosť

  a pravidelne potrebujete zisťovať dostupnosť priestorov pre vaše podujatia a robiť rezervácie.

  Ak ste veľká (alebo aj menšia) spoločnosť 

  a radi využívate aj priestory mimo firmu na stretnutia, školenia, produktové prezentácie, či networking so zákazníkmi.

  Ak nevyužívate fixný stôl

  v coworkingu

  a miesto pre prácu potrebujete nepravidelne (vidíte aj rezervácie našej kaviarne na podujatia).

  Ak ste napríklad obchodný

  cestujúci

  a pravidelne potrebujete priestor v Žiline na vaše stretnutia.